Razširjen program

Temeljni namen razširjenega programa je vsem učencem omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj. Učencem so tako v okviru RAP-a ponujene številne dejavnosti, ki si jih lahko izberejo glede na svoje želje in zanimanja.

VSEBINSKA PODROČJA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

  1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje (GZP)
  2. Kultura in tradicija (KT)
  3. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole(VŽD)
(Visited 193 times, 1 visits today)