Organiziranost RaP-a

RaP dejavnosti na šoli zaenkrat še ne izvajamo, saj ne moremo zagotoviti homogenih skupin. Izjemoma smo začeli izvajati tiste dejavnosti, pri katerih so otroci ločeni po razredih in s tem ostajajo v “mehurčku” (1. razredi: likovni krožek, pravljice, ZŽS in 2. razredi: ZŽS). Postopoma pa se začenjajo tudi nekatere dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci (glasbena šola, košarka, judo, …).

Otroci, ki ostajajo v šoli po koncu pouka, ostanejo v svoji matični učilnici, v t.i. “mehurčku” in vsako učilnico prevzame en učitelj ali učiteljica. Skupin ne združujemo, četudi ostane le nekaj otrok.

Ko pridete v šolo po otroka, vas prosimo, da pozvonite na zvonec pri vratih in počakate na dežurno učiteljico ali učitelja, ki bo potem poiskal/a vašega otroka.

aktiv RaP učiteljev

(Visited 47 times, 1 visits today)